งานพัสดุ

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์14 มี.ค. 2560 20:18โดยcomsit wirat


ระเบียบพัสดุ

โพสต์18 ต.ค. 2559 20:21โดยงานพัสดุ ทั่วไป


ผังระบบงานพัสดุ

โพสต์18 ต.ค. 2559 20:18โดยงานพัสดุ ทั่วไป


บทบาทหน้าที่งานพัสดุ

โพสต์18 ต.ค. 2559 20:15โดยงานพัสดุ ทั่วไป

บทบาทหน้าที่งานพัสดุ

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน “พัสดุ”

โพสต์18 ต.ค. 2559 20:11โดยงานพัสดุ ทั่วไป   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2560 20:19 โดย comsit wirat ]

ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ “การพัสดุ” 

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง

โพสต์17 ต.ค. 2559 20:25โดยcomsit wirat   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2559 21:16 ]

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบบแก้ไขเพิ่มเติม


1-6 of 6