คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง

โพสต์17 ต.ค. 2559 20:25โดยcomsit wirat   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2559 21:16 ]
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบบแก้ไขเพิ่มเติม


Comments